AB – CoNfUsIoN online

Beste Pathfinder (english see below),

Met de restricties rondom Corona en onze zorg omtrent iedereens gezondheid is besloten om onze conventie dit keer online te houden. We zullen dit samen doen met Venture Captain Sebastian van AB-con in Duitsland. Op die manier kunnen we samen aan genoeg tafels komen om ook de nieuwste specials aan te kunnen bieden.

De conventie zal gehouden worden 16-18 October.

We zullen Discord gebruiken voor de communicatie. Inschrijvingen voor spelers zijn nog niet open, maar als je alvast hallo wil komen zeggen of je wil aanmelden als GM, kan je je aanmelden via deze link; https://discord.gg/p3T346A

We gebruiken een aparte Warhorn, om het overzichtelijk te houden. Deze is te vinden op https://warhorn.net/events/ab-confusion ; meld je daar vast aan, zodat je meteen kunt inschrijven voor scenario's zodat we dat opengooien.

De specials die worden gedraaid zijn PFS2 2-00: The King in Thorns en SFS 3-00 The Last Bite.
Verder zal een beperkte selectie PF1 worden aangeboden, en volop Starfinder en PF2.


 

With the restrictions in place to curb the corona virus and the health concerns for our players we have decided to hold our convention online. We will do this together with Venture Captain Sebastian from AB-con in Germany. Together we will have enough tables to be able to offer the newest specials.
The convention will take place on 16-18 October.
For communications we will use discord. Sign ups for players are not open yet, but you can come join us to say hello or to sign up as a GM. You can join the discord trough this link: https://discord.gg/p3T346A
We will also use a separate Warhorn so we can maintain a clean schedule. You can find the warhorn here: https://warhorn.net/events/ab-confusion ; you can sign up so you are registered and can sign in on specific tables once that goes live.
The specials on offer are PFS2 2-00: The King in Thorns and SFS 3-00 The Last Bite.
There will be a limited selection of PF1 on offer. The main focus will be Starfinder and Pathfinder 2.