Pathfinder Society Core Campaign

Op 26 januari heeft Paizo de Core Campaign uitgebracht.

Er komen steeds meer regels bij voor Pathfinder. Niet iedereen wil meerdere boeken gebruiken om een karakter te maken. Maar als iedereen om je heen dat wel doet, dan voel je je al snel achter gelaten. Voor deze mensen (of als je naar een nieuwe uitdaging op zoek bent) is er de Core Campaign. Alleen het Core Rulebook, de Guide to Organised Play, en het Traits document worden gebruikt voor het maken van karakters.

Omdat Core los staat van de reguliere campaign, mag een Core karakter alle scenario's nog een keer spelen. Dus heb je een scenario al eens gespeeld met een regulier karakter? Dan mag je dat Scenario nog een keer spelen met je Core karakter. Voor Core gelden natuurlijk dezelfde replay regels als voor regulier spel.

PZO1125-KingdomBuilding

On the 26th of Januari Paizo released the Core Campaign.

Pathfinder rules keep getting expanded. Not everyone wants to use multiple books to create a character. But if everyone around you does this, its easy to feel left behind. For these players (or those seeking more of a challenge), there is now the Core Campaign. Only the Core Rulebook, the Guide to Organised Play, and the Traits document are used in character creation.

Because the Core campaign is separate from the regular campaign, you are allowed to replay all scenarios. So, did you play a Scenario with a regular character? Then you are allowed to play that Scenario again with a Core character. Of course the same replay rules apply for Core as for the regular campaign.